"Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ. Bởi yêu nghề nên mến trẻ mầm non. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"

Địa chỉ: Xã Tân Hưng
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn