"Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ. Bởi yêu nghề nên mến trẻ mầm non. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"

Địa chỉ: Xã Tân Hưng
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Sơn Ca

Xã Tân Hưng
camau-mgsonca@edu.viettel.vn