"Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ. Bởi yêu nghề nên mến trẻ mầm non. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"

Địa chỉ: Xã Tân Hưng